Burmese Subtitle
BluRay 1080p 6CH The Perfect Storm (2000)
Report error

The Perfect Storm (2000)

The Perfect Storm    

PG-13 130 min ActionAdventureDrama

6.4
IMDB: 6.4/10 145,826 votes

, , , ,

, , , , , , , , ,

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 25 nominations.

USA

516

Report error

October 1991, Gloucester , Massachusetts ဆိပ္ကမ္းေလး….
အေျပာက်ယ္ေသာ ပင္လယ္ႀကီးဆီမွ အသံတစ္သံႏွင့္ တလွဳပ္လွဳပ္လာေနေသာအရာတစ္ခု…….
ကေလးမ်ားေပ်ာ္ရႊင္စြာေအာ္ဟစ္ၿပီး ထိုအရာဆီသို႔လက္တျပျပ ႏွင့္အေျပးသြားေနၾကသည္။ထိုအရာမွာ ငါးဖမ္းသေဘာၤတစ္စင္း…ထို႔ေနာက္ ဆိပ္ကမ္းသိုကပ္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲတြင္ ထိုသေဘာၤေပၚမွပါလာေသာငါးဖမ္းသမားမ်ား၏အိမ္သူသက္ထားမ်ား,အေမမ်ား,သားမ်ား,သမီးမ်ား အသီးသီး ေျပးလာႀကိဳဆိုၾကသည္။အားလံုးသည္လဲ၀မ္းသာမ်က္ရည္မ်ားႏွင့္။မာယာမ်ားလွေသာ ပင္လယ္ၾက္ိီးအတြင္းငါးဖမ္းရသည္မွာမိမိ အသက္ကို ေသမင္းလက္ထဲ ၀ကြက္ အပ္ထားသည္ႏွင့့္တူသည္။ ဘယ္ေန႔ဘယ္ခ်ိန္တြင္ထိုပင္လယ္ႀကီးမွ၀ါးၿမိဳသြားမည္က္ုိမည္သူမွမသိႏိုင္။ထို႔ေၾကာင့့္ငါးဖမ္းသမားတို႔မွာ မိမိတို႔သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ပိုက္ဆံ႐ွာရာတြင္ အႏၱရယ္ကို လက္ခုပ္ထဲအျမဲထည့္ထားရေပသည္။အလားတူပင္ ကမ္းေပၚတြင္က်န္ေနရစ္ေသာ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏ ဆိုင္သူမ်ားမွာလဲ ၎တို႔၏၀င္ေငြကို႐ွာေပးေနရေသာ လင္ေယာက်္ားမ်ား,သားေတာ္ေမာင္မ်ား တစ္ခါတစ္ခါ ငါးဖမ္းထြက္ၿပီဆိုလွ်င္ ေဘးမသ္ိရန္မခ ျပန္လာႏိုင္ဖို႔သာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ယခုကဲ့သို႔ ေဘးမသီပဲေရာက္လာႏိုင္ႁပီဆိုလွ်င္ အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ၾက
သည္။ထိုအေပ်ာ္အား ၿပီးျပည့္စံုေသာအေပ်ာ္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။
Andrea Gail ဟုေခၚေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာအား Captain Billy Tyne က သေဘာၤသားမ်ား (သို႔) ငါးဖမ္းသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Bobby (Mark Wahlberg) , Murphy (John C. Reilly) , Sully. (William Fichtner) , Alfred Pierre (Allen Payne) , Bugsy (John Hawkes) တို႔ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္၍ မၾကာခဏငါးဖမ္းထြက္၀င္ေငြ႐ွာေႏသူျဖစ္သည္။ သေဘာၤမွာ Billy ပိုင္ျခင္းမဟုတ္ Bob Brown (Michael Ironside) ဟုေခၚေသာ သူေဌးတစ္ေယာက္ပိုင္၍ Billy တို႔ရလာေသာ ငါးတန္ဖိုးမ်ားအား တစ္၀က္စီခြဲ၍ တစ္၀က္အား ေလွပိဳင္႐ွင္ က်န္တစ္၀က္အား Billy ႏွင့္ သူ႔ crew မ်ားရာခိုင္ႏွဳန္းအလိုက္ခြဲရျခင္းျဖစ္သည္။
Billy ဆိုသည္မွာ အိမ္ထက္ ပင္လယ္ကိုေမြ႔ေပ်ာ္သူ…သူကိုယ္တိုင္ကိုက အိမ္ႏွင့္ေ၀းရလွ်င္ေပ်ာ္သည္ဟုေျပာဖူးသည္။ သူ႔တြင္သမိ္ီးႏွစ္ေယာက္႐ွိ၍ အိမ္ေထာင္ကြဲတစ္ဦးလဲျဖစ္သည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ Billy သည္ ပင္လယ္ေပ်ာ္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔လက္ေအာကငယ္သားမ်ားအေပၚ ေကာင္းေကာင္းႀကီးဦးေဆာင္မွဳေပးႏိုင္သည့္ Captain တစ္ဦးဟုသတ္မွတ္ရမည္။
Bobby ဆိုသူမွာ သာမန္ငါးဖမ္းသမားတစ္ဦး သူ႔ထက္အသက္ႀကိ္ီးသည့္ အိမ္ေထာင္ကြဲကေလးႏွစ္ေယာက္မိခင္ျဖစ္သူ Christina Cotter (Diane Lane) ႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားၿပီး .Christina ကလဲ အလားတူပင္ Bobby က္ုိ ျမတ္ႏိုးသည္။သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ ပိုက္ဆံစု,ၿပီးလွ်င္ အိမ္ေလးတစ္လံုး၀ယ္၍ တအိုးတအိမ္ထူေထာင္ကာ ဘ၀က္ုိ ျဖတ္သန္းရန္လဲ
ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။
တစ္ေန႔ Captain Billy ၏ Andrea Gail သည္ သူတို႔ထင္သေလာက္ ငါးမ်ားမမိၾကေသာအခါ ရေငြနည္းသြားခဲ့ၾကၿပီး ယခုငါးဖမ္းရာသီ၏ ေနာက္ဆံူးငါးဖမ္းခရီးစဥ္အား ၂ ရက္သာျခားၿပီးထြက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူ႔ crew မ်ားကိုလဲ ဒီတစ္ခါေတာ့ သေဘာၤႏွင့္အျပည့္ ငါးမ်ားရေစရမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ၿပီး သူတို႔၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ငါးဖမ္းအစီအစဥ္ အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ Bobby မွာ ယခုုတစ္ခါသည္ ေနာက္ဆံုးအၾက္မ္ျဖစ္၍ ေနာက္ ငါးဖမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ေတာ့ ဟုေတြးထားၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ရလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ထားၿပီး လို္က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မူလတြင္ Billy သည္ သူတို႔ဖမ္းေနၾက ဧရိယာျဖစ္ေသာ Grand Banks တြင္ ဖမ္းခဲ့ၾကေသာ္လဲ ဖမ္းမိသည့္ငါးအေရအတြက္မွာအားမရလွ။ထို႔ေၾကာင့္ Billy တစ္ေယာက္ ဒီ့ထက္ငါးပို၇ႏိုင္မည့္ Flemish Cap ဆိုသည့္ေနရာအားထြက္ခဲ့ၾကသည္။ပင္လယ္ျပင္ႀကိ္းမွာေတာ့ ယခင္ေန႔မ်ားကဲ့သို႔ သာယာဆဲ……
ထိုအခ်ိန္ ကုန္းေပၚ႐ွိ ဟာရီကိန္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ျပင္းထန္လွသည့္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း ႀကီးတိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွာ Billy တို႔ သြားေရာက္ငါးဖမ္းသည့္ ေနရာႏွင့္မလွမ္းမကမ္း။
ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားက ထိုမုန္တိုင္းသည္ ျပင္းထန္လွေသာေၾကာင့္ Perfect Storm ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုပင္ေျပာေနၾကသည္။
Billy တို႔တစ္သိုက္Flemish Cap တြင္ သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသလိုပင္ ငါးမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။အားလံုး၏မ်က္ႏွာမ်ားမွာ တျပံဳးျပံဳး။ Billy ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ငါးမ်ားသေဘာၤႏွင့္အျပည့္ ရသည့္အခ်ိန္တြင္မွာပင္ ျပႆနာ စေပၚေတာ့သည္။ထိုျပႆနာကအျခားမဟုတ္ ငါးမ်ားအားအေအးခံထားသည့္စနစ္ပ်က္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ Billy တို႔အၾကပ္ရိုက္ၿပီ။ ယခုခ်က္ခ်င္းလွည့္ျပန္မွျဖစ္မည္။မဟုတ္လွ်င္ ငါးမ်ားပုပ္ကုန္မည္။သေဘာၤႏွင့္အျပည့္ငါးမ်ားရၿပီးေသာအခါမွ သဲထဲေရသြန္ အျဖစ္မ်္ဳး Billy တို႔တသိုက္လံုးမလိုလား။ ရာသီဥတုေကာင္းလွ်င္ေတာ့ခ်က္ခ်င္းျပန္ႏိုင္သည္။ဘာမွအခက္အခဲမ႐ွိ။သို႔ေသာ္ ယခုက သူတို႔ဆီေရာက္လာသည့္ မိုးေလ၀သ သတင္းေပးစာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထိုသတ္ိစာတြင္ အင္အားႀကီးေသာမုန္းတိုင္းႀကီးတစ္ခုက်ေရာက္ဖို႔႐ွိေၾကာင့္ ႏွင့္ ထ္ုိေနရာမွာ သူတို႔ျပန္မည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ Billy တို႔ သေဘာၤအျပည့္ငါးမ်ားအား အပုပ္ခံၿပီး လက္႐ွ္ိေနရာတြင္ မုန္တိုင္းၿပီးသည့္အခ်ိန္အားေစာင့္ေနမည္လား….သေဘာၤအျပည့္ငါးမ်ားရသေလာက္ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရမည့္ သူတို႔အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္ခံမလား….လာမယ့္ေဘးေျပးေတြ႔ဆိုသလို မုန္တိုင္းဆီသို႔တည့္တာ့္တိုး၀င္ၿပိ္းစြန္႔စားသြားၾကမလား….
The perfect storm လို႔ေခၚတဲ့ ဒီ biographical disaster drama ရုပ္႐ွင္ကားႀကီးကို ဒါရိုက္တာ Wolfgang Petersen ဟာ စာေရးဆရာ Sebastian Junger ရဲ႕ The Perfect Storm လို႔အမည္ရတဲ့ ၀တၳဳအေပၚအေျခခံၿပီးရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ဇာတ္လမ္းနာမည္ကိုလဲ The Perfect Storm လို႔ပဲေပးခဲ့ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ သရုပ္ေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔၀ါရင့္မင္းသားႀကီး George Clooney နဲ႔အတူ Mark Wahlberg,Diane Lane,John C. Reilly,Mary Elizabeth Mastrantonio,William Fichtner,Bob Gunton,Karen Allen တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ရိုက္ကူးခဲ့တယ္။ ဒါရိုက္တာ Wolfgang Petersen က ဒီိလို Disaster ဇာတ္လမ္းကိုရိုက္ကူးခဲ့ရာမွာ ပင္လယ္ထဲ သေဘာၤႀကီးတစ္စင္းက ေလမုန္တိုင္းတိုက္ခံေနရတဲ့ ဇာတ္ကြက္တစ္ခုကိုပဲ အသားေပးရိုက္ရင္ ၾကည့္႐ွဳသဴ ၿငီးေငြ႔သြားမယ္ဆိုတာ ရိပ္မိတယ္နဲ႔တူပါတယ္။ Billy တို႔သေဘာၤ တစ္စီးတည္းကိုပဲ ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းမျပဳခဲ့ပဲနဲ႔ တျခား မုန္တိုင္းသင့္အရာေတြ,မုန္တိုင္းၾကားကသက္စြန္႔ဆံျဖား ကယ္ဆယ္ေရးေတြ,ပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုန္းေပၚမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာေတြကို Billy တို႔သေဘာၤ
အေၾကာင္းအဓိကအေနနဲ႔ရိုက္ကူးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားထဲ ထည့္ထည့္ေပးသြားပါတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းဟာဆိုရင္ Based on a true story ျဖစ္ၿပီးဒီကားထဲက အမ်ားစုကနာမည္အရင္းေတြပဲ သံုးခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လဲ တခ်ိဳ႕ငါးဖမ္းသမားေတြရဲ႕မ္သားစုေတြက သူတို႔ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ နာမည္ေတြသံုးခဲ့တယ္ဆိုၿပီး producer ေတြကိုတရားစြဲခဲ့ပါေသးတယ္။ဒါေၾကာင့္အမ်ားစုလ္ု႔ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒီကားကို ေ၀ဖန္ေရးသမားေတြက Drama နဲ႔ Characteristic ေတြမပီျပင္ဘူး ဆ္ုၿပီး rating ေတြကိုနဲနဲ ပဲေပးခဲ့ေပမဲ့ Visual effect ေတြကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ႃပီး ဒီကားဟာ Best visual effect နဲ႔ Best sound အတြက္ ေအာ္စကာ ဇကာတင္စာရင္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ အဲဒီႏွစ္ထဲထြက္႐ွိခဲ့တဲ့ Gladiator. ကေက်ာ္တက္ၿပီးသိမ္းပိုက္သြားပါတယ္။ The perfect storm ဆိုတဲ့ဒီကားဟာ Rating ေတြအားရစရာမ႐ွိေပမဲ့ ၀င္ေငြအရမွာေတာ့ ထုတ္လုပ္သူေတြေက်နပ္အားရေစခဲ့ပါတယ္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကားဟာ ၾကည့့္ရက်ိဳးနပ္တဲ့တစ္ကားျဖစ္ၿပီးတစ္ကားလံုး Tempo အနိမ့္အျမင့္ေတြနဲ႔ ၾကည့္႐ွဳသဴက္ုိရင္ခုန္စိတ္လွဳပ္႐ွားမွဳရသေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ယံုၾကည္မိပါတယ္။

“ သေဘာၤစက္ကိုစခုတ္ခဲ့ၿပီး လွပလြန္းတဲ့ပင္လယ္ျပင္ႀကီးဖက္ထြက္ခဲ့တယ္။ေဟာ..မီးျပတိုက္မွာကေလးတစ္ေယာက္လက္ျပၿပီးႏွဳတ္ဆက္ေနတယ္။ၿပီးေတာ့ မင္းေတြ႔ရမွာက ပင္လယ္ငွက္ေတြ ဇင္ေယာ္ေတြ,ဘဲေတြ,ငန္းေတြ။မင္းရဲ႕မ်က္ႏွာေပၚကိုေနျခည္ႏုႏုေလးက်ေနၿပီ။ေအာက္နားက မင္းရဲ႕ အဖြဲ့ေတြတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စၾကေနာက္ၾကေနတဲ့အသံေတြ။ၾကည့္စမ္း…မင္းကသူတို႔ရဲ႕ captain။ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ဘ၀ဘာ႐ွ္ိဦးမွာလဲ ”

Imdb – 6.4/10
Rotten tomatoes – 47%

Review Credit Movies-we watch,we feel. Facebook Page

The Perfect Storm (2000)
The Perfect Storm (2000)
The Perfect Storm (2000)
The Perfect Storm (2000)
The Perfect Storm (2000)
No downloads available

Related movies